Świat Fizyki

Drgania i fale mechaniczne

Ampituda
Najwyższa wartość wychylenia
Wartość międzyszczytowa
Suma największego i najmniejszego wychylenia
Okres
Czas wykonania jednego pełnego drgania. Jednostka SI : 1 s
Częstotliwość
Ilość drgań w ciągu 1 s. Jednostką jest 1 Hz