Świat Fizyki

Elektrostatyka

Elektryzowanie się ciał
Elektryzowanie się ciał to przemieszczanie elektronów z jednego ciała do drugiego. Ciało które utraciło elektrony jest naładowane dodatnie, a to które je zyskało jest naładowane ujemnie
Prawo Coulomba
Siła oddziaływania między 2 ładunkami jest wprost proporcjonalna do wielkości ładunków każdego z nich, a odwrotnie proporcjonalna do odległości pomiędzy ładunkami.