Świat Fizyki

Promieniowanie jądrowe

Promieniowanie α
 • Mała przenikalność
 • Zasięg kilku centymetrów
 • Korpuskularne
 • Emitowane przez niektóre radioizotopy
 • Niebezpieczne, gdy dostanie się do organizmu
Promieniowanie β
 • Przenikliwe
 • Wysyłane podczas przemiany jądrowej
 • Emitowane przez niektóre radioizotopy
 • Strumień elektronów lub pozytonów(naładowanych ujemnie lub dodatnio)
 • Niebezpieczne, gdy dostanie się do organizmu
 • Powoduje oparzenia skóry
Promieniowanie γ
 • Bardzo przenikliwe
 • Częstotliwość wielokrotnie większa od częstotliwości promieniowania X
 • Wysyłane podczas rozszczepiania jąder atomu
 • Przechodzi przez grube warstwy ołowiu
 • Wywołuje zmiany w DNA i chromosomach prowadzące do nowotworów