Świat Fizyki

Mechanika

Mechanika

W fizyce dział opisujący ruch i odkształcenie ciał materialnych lub ich części na skutek ich wzajemnych oddziaływań oraz badający stan równowagi między nimi.

Wyróżnia się:

  Ze względu na prędkość poruszających się ciał
 • mechanikę klasyczna (zwana czasem mechaniką nierelatywistyczną)- dotyczy ciał poruszającymi się z małymi prędkościami w stosunku do prędkości światła
 • mechanikę relatywistyczną - dotyczy ciał poruszającymi się z dowolnie dużymi prędkościami, nawet bliskimi prędkości światła (mechanika ta jest częścią teorii względności).
 • Ze względu na skalę badanych zjawisk:
 • mechanikę klasyczną – zajmującą się badaniem ruchu ciał materialnych w skali makroskopowej.
 • mechanikę kwantową - zajmującą się badaniem ruchu ciał materialnych w skali mikroskopowej (w skali cząsteczkowej, atomowej, jądrowej itd.).
 • Ze względu na problematykę rozwiązywanych zagadnień
 • kinematykę zajmującą się badaniem ruchu ciał bez uwzględnienia działających sił, mas ciał i warunków ruchu.
 • dynamikę zajmującą się ruchem i równowagą ciał materialnych pod wpływem działających na nie sił
 • Ze względu na właściwości badanych obiektów:
 • mechanikę punktu materialnego
 • mechanikę układu punktów materialnych
 • mechanikę bryły sztywnej
 • mechanikę ośrodków ciągłych
 • Ze względu na sposób podejścia do rozważanych zagadnień:
 • teoretyczną
 • doświadczalną
 • stosowaną