Świat Fizyki

Ośrodki cągłe

Ośrodek ciągły

Ośrodek ciągły to model ciała, w którym zaniedbano cząsteczkową (atomową) budowę materii.
    Ośrodek możemy podzielić na bardzo małe części, ale o takich samych własnościach jak cała badana objętość. Element musi być na tyle niewielki, aby mógł być traktowany jako nieskończenie mały z punktu widzenia opisywanych zjawisk. Powinien być również na tyle duży, aby wewnątrz mieściła się taka liczba cząsteczek (atomów), by spełnione być mogły statystyczne prawa fizyki.
    Przykłady
  • parametry określające ruch i stan ośrodka są w tym modelu ciągłymi funkcjami punktu i czasu
  • w mechanice cieczy i gazów kryterium stosowania tego przybliżenia jest liczba Knudsena (Kn). Dla Kn < 0,01 otrzymane wyniki są zbliżone do doświadczalnych