Świat Fizyki

Ciepło parowania

Substancja Ciepło topnienia J/g
Alkohol etylowy 854
Aluminium 9210
Azot (N) 198,2
Chlor (Cl) 288
Cynk (Zn) 1754
Eter 355
Hel (He) 25
Miedź (Cu) 4800
Ołów (Pb) 871
Platyna (Pt) 110
Rtęć (Hg) 290
Srebro (Ag) 2357
Tlen (O) 213
Woda 2300
Wodór (H) 452
Wolfram (W) 4960
Żelazo (Fe) 6300