Świat Fizyki

Ciepło topnienia

Substancja Ciepło topnienia J/g
Alkohol etylowy 105
Aluminium 398
Bizmut 54
Chrom 314
Cyna 59
Cynk 100
Dwutlenek węgla 180
Kadm 54
Magnez 373
Miedź 205
Naften 149
Ołów 25
Platyna 100
Rtęć 11,3
Siarka 38
Srebro 105
Stal 270
Substancja Ciepło topnienia J/g
Tlen 13
Woda (lód) 333,7
Wodór 59
Wolfram 193
Złoto 63
Żelazo 268