Świat Fizyki

Ciepło właściwe

Ciała stałe Temperatura 20 0C
Aluminium 900
Cyna 220
Cynk 380
Drewno 2390
Cegła 900
Lód 2100
Miedź 380
Mosiądz 400
Nikiel 460
Ołów 130
Piasek 880
Srebro 250
Szkło 840
Złoto 129
Żelazo 460
Ciecze Temperatura 20 0C
Alkohol etylowy 2380
Benzyna 2090
Eter 2350
Gliceryna 2430
Nafta 2200
Rtęć 130
Woda 4190
Gazy Temperatura 20 0C
Amoniak 2140
Azot 1050
Dwutlenek węgla 846
Hel 5200
Metan 2370
Para wodna (1000C) 2200
Powietrze 1000
Tlen 916
Wodór 14300