Świat Fizyki

Gęstość cieczy

Substancja Gęstość kg/m3
Aceton 791
Alkohol etylowy 790
Alkohol metylowy 790
Benzen 880
Benzyna 700
Eter etylowy 1260
Krew ludzka 1050
Kwas azotowy 1410
Kwas octowy 1050
Kwas siarkowy 1840
Kwas solny 1190
Mleko 1030
Nafta 810
Oliwa 920
Olej rycynowy 950
Rtęć 13546
Roztwór nasycony NaCl 1150
Toluen 870
Woda 999,8