Świat Fizyki

Napięcie powierzchniowe

Substancja Temperatura 0C Napięcie 10-3N/m
Aceton 16,8 23,35
Alkohol etylowy 20 22,03
Alkohol metylowy 20 23,02
Anilina 19,5 40,48
Benzen 17,5 29,16
Chloroform 25 26,2
Czterochlorek węgla 20 25,68
Eter etylowy 25,3 16,7
Gliceryna 18 64,7
Heksan 8,5 18,54
Nafta 0 28,9
Rtęć 20 471,6
Toluen 17,5 28,52
Woda 20 72,58