Świat Fizyki

Temperatura topnienia

Substancja (ciśn. 1013 hPa) Temperatura 0C
Alkohol etylowy -114
Azot (N) -210
Chlor (Cl) -101
Cyna (Sn) 232
Cynk (Zn) 419
Eter -116
Giceryna -18
Glin (Al) 660
Lód 0
Miedź (Cu) 1085
Naftalen 80
Ołów (Pb) 328
Osm (os) 5500
Platyna (Pt) 1765
Rtęć (Hg) -39
Srebro (Ag) 960
Stal 1400
Tlen (O) -218
Wodór (H) -259
Wolfram (W) 3387
Złoto (Au) 1063
Żelazo (Fe) 1535