Świat Fizyki

Ruch

Ruch prostoliniowy
Prędkość
v(t) = v0 + at
Droga
s(t) = + v0t + at2
2
Przyspieszenie
a = v
t
a = F
m
Pęd
p = mv
Siła tarcia
F c = µFN
Praca
W = Fs
Energia kinetyczna
Ekin= mv2
2
Moc
P = ∆ W
∆ t
Ruch po okręgu
Częstotliwość
f = 1
T
Prędkość kątowa
ω= ∆α = = 2πf
∆t T
Przyspieszenie dośrodkowe
ad = v2
2
Siła dośrodkowa
Fd = mv2
r
Ruch obrotowy
Prędkość kątowa
ω(t) = ω0 + εt
Kąt
α(t) = ω0t + εt2
2
Moment siły
M = Fr sin∠
Moment bezwładności
I = ∑miri2
Moment pędu
J = Iω
Przyspieszenie kątowe
ε = M
I
Energia
Ekin = 2
2
Ruch drgający
Wychylenie
x(t) = Asin(ωt+φ)
Prędkość
vx(t) = Aωcos(ωt+φ)
Przyśpieszenie
ax(t)-Aω2sin(ωt+φ)
Siła
Fx(t) = -mAω2sin(ωt+φ)
Wahadło matematyczne
T = 2π√(l/g)
Masa na sprężynie
T = 2π√(m/k)