Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie


CZAS  PRACY
Biblioteka szkolna zaprasza: 

Wtorek
09.00 - 10.00 oraz 13.00 - 15.00
Środa
14.00 - 16.00
Czwartek
13.00 - 15.00
Piątek
08.00 - 11.00


O BIBLIOTECE
Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie działa na terenie SOLPARKU od chwili powstania szkoły, czyli od 1września 2009r.
W zbiorach biblioteki jest ok. trzech tysięcy egzemplarzy książek i multimediów, z czego 472 to nowości wydawnicze zakupione w ramach dofinansowania z Priorytet 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Biblioteka za swoją działalność otrzymała:
• tytuł: Biblioteki przyjaznej uczniowi w konkursie Studium Prawa Europejskiego;
• Podziękowanie od Pani Minister Joanny Kluzik – Rostkowskiej za udział w konkursie Książki naszych marzeń;
• dyplom uznania, że biblioteka dba o rozwój czytelnictwa i informacji w szkole , od wydawnictwa Biblioteka w szkole;
• dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytet 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Do obsługi biblioteki, został zastosowany nowoczesny program MOL Optivum.
Regulamin Pracy Biblioteki
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie
I. ZADANIA BIBLIOTEKI
1. Biblioteka szkolna służy:
a. udostępnianiu książek i innych źródeł informacji,
b. promocji czytelnictwa wśród uczniów , rodziców , pracowników szkoły,
c. rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów,
d. tworzeniu warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
e. wyrabianiu i pogłębianiu u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
f. doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
g. popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
h. organizowaniu różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną,
i. popularyzowaniu wiedzy o regionie.
II. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

1. Biblioteka posiada w swoich zbiorach :

a) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,
b) wybrane pozycje z literatury pięknej, książki pomocnicze o tematyce popularnej
i naukowej,
c) wybrane pozycje z literatury pięknej w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim,
d) wydawnictwa informacyjne i albumowe,
e) podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
f) literaturę z zakresu wychowania,
g) czasopisma popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,
h) czasopisma pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
i) zbiory multimedialne.

2. Z biblioteki mogą korzystać:
a) uczniowie,
b) nauczyciele i pracownicy szkoły,
c) rodzice.

3. Biblioteka udostępnia zbiory:
a) w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego i potrzeb wynikających z indywidualnej pracy z uczniem,

Czytaj cały regulamin