Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

STYPENDIA DLA UCZNIÓW
W związku z wejściem w życie nowych uchwał dotyczących zasad przyznawania stypendiów motywacyjnych, uczniom zamieszkującym i zameldowanym na terenie Gminy Kleszczów, jak również uczniom uczącym się w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczów prosimy o zapoznanie się z nowymi regulaminami, na podstawie których przyznawane będą stypendia motywacyjne od roku szkolnego 2015/2016
Uchwała Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - zobacz
Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uzdolnionym Dzieciom i Młodzieży – zobacz
Uchwała Rady Gminy w sprawie stypendium - zobacz

Stypendia motywacyjne
(dla uczniów mieszkających poza Gminą Kleszczów)

UCHWAŁA RADY GMINY W KLESZCZOWIE

Wniosek [do pobrania]

Uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy co najmniej na szczeblu:

- krajowym
- międzynarodowym

zgodnie z Uchwała nr XLVIII/481/10 Rady Gminy Kleszczów przyznawania Stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kleszczów kwalifikują się według w/w uchwały do składania wniosków za uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych.

Uczniowie, którzy zespołowo promują gminę Kleszczów poprzez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu krajowym.

Szkoła potwierdza osiągnięcia uczniów: pieczątką szkoły , podpisem dyrektora szkoły, jeżeli są to zawody sportowe z Klubu Omega potwierdza klub. Potwierdzenie takie nie jest wymagane w przypadku gdy uczeń posiada imienny dyplom. Dokumentację sporządza uczeń, a szkoła dokonuje weryfikacji w dniach 25 – 26.06.2014r.

Nie kwalifikują się do otrzymania stypendium osiągnięcia na szczeblu: szkolnym, gminnym i powiatowym.

Stypendia motywacyjne
(dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kleszczów)


Regulamin przyznawania stypendiów

Wniosek [do pobrania]

Uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy co najmniej na szczeblu:

- wojewódzkim
- krajowym
- międzynarodowym

zgodnie z Regulaminem przyznawania Stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kleszczów i ponadgimnazjalnych kwalifikują się według w/w regulaminu do składania wniosków za uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych.

Uczniowie, którzy zespołowo promują gminę Kleszczów poprzez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu krajowym.

Szkoła potwierdza osiągnięcia uczniów: pieczątką szkoły , podpisem dyrektora szkoły, jeżeli są to zawody sportowe z Klubu Omega potwierdza klub. Potwierdzenie takie nie jest wymagane w przypadku gdy uczeń posiada imienny dyplom. Dokumentację sporządza uczeń, a szkoła dokonuje weryfikacji w dniach 25 – 26.06.2014r.

Nie kwalifikują się do otrzymania stypendium osiągnięcia na szczeblu: szkolnym, gminnym i powiatowym.

                      Stypendia dla uczniów i nauczycieli - mojestypendium.pl