Ograniczenie funkcjonowania szkoły

OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
decyzją Prezesa Rady Ministrów od 19 października 2020 r. zostało ograniczone funkcjonowanie szkół mających swoją siedzibę w strefie czerwonej ze względu na dalsze działania wynikające z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zadania szkoły będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w naszej szkole w aplikacji Teams. W załączeniu link do komunikatu:  TUTAJ.Szczegóły organizacyjne będą na bieżąco przesyłane uczniom i rodzicom poprzez dziennik elektroniczny szkoły.

Agnieszka Nagoda-Gębicz
dyrektor szkoły