Losy absolwentów 2020

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie corocznie przeprowadza badania losów absolwentów naszej szkoły. Zwraca uwagę na losy absolwentów LO i TNT, analizując kierunki studiów, wybór uczelni na jakiej podjęli dalszą edukację oraz pod kątem podjęcia pracy zawodowej. Absolwenci technikum najczęściej wybierali naukę na Politechnice Wrocławskiej (10 os.), Politechnice Warszawskiej (9 os.), Politechnice Łódzkiej (3 os.). Najczęściej wybieranym kierunkiem: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka oraz informatyka. Absolwenci liceum wybierali studia na Uniwersytetach (27 os.) w Łodzi (11 os.), Wrocławiu (8 os.), oraz Politechnikach (8 os.), Absolwenci z klasy o profilu językowym wybrali kierunki humanistyczne lub językowe, z klasy o profilu ratowniczo – medycznym kontynuują naukę na kierunkach pokrewnych chemii, biologii, medycynie (15 os.). Szczegółowe dane z ostatniego roku przedstawiają się następująco: