Podarunek dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Barbary w Kleszczowie

Internat przy ZSP w Kleszczowie wziął udział w kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta”. Celem przedsięwzięcia jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. Powstał piękny, bożonarodzeniowy stroik oraz cekinowe bombki, którymi obdarowano Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie. Koordynatorem akcji była pani Beata Wysmułek. Wykonane przez panią Renatę Kinę – Neumann, panią Magdalenę Balcerowicz i panią Milenę Rudzką bożonarodzeniowe prezenty zostały dostarczone mieszkańcom DPS-u w połowie grudnia. Seniorzy nie kryli radości i łez wzruszenia. Byli poruszeni faktem, że pamiętają o nich wychowankowie i wychowawcy z naszego internatu.