Branżowe publikacje naszych nauczycieli

W najnowszym numerze wydawanego przez WODN w Łodzi czasopisma „Przegląd Edukacyjny” można przeczytać artykuł p. Agnieszki Kubś ” Ehistoria i ewos, rzecz o wykorzystaniu wirtualnych spacerów na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie” (str. 26) oraz artykuł p. Anny Pałczyńskiej  „Zmieniająca się rola nauczyciela w czasie kształcenia na odległość oraz jej skutki dla ucznia” (str. 27). Czasopismo to dostępne jest online.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że nie są to pierwsze artykuły tych nauczycielek. P. Anna Pałczyńska może pochwalić się opublikowanym w międzynarodowym czasopiśmie branżowym „The Teacher” nr 7-8 (178) 2020 artykułem „Taking advantage of distance learning” (str. 56), opublikowanym w wydawanym przez ODN w Poznaniu czasopiśmie „Uczyć lepiej” Nr1-2020/2021 artykułem „Bądź przewodnikiem po świecie informacji” (str. 4) oraz opublikowanym w wydawanym przez WODN w Piotrkowie Tryb. czasopiśmie „Forum nauczycielskie” Nr 91/93 artykułem „Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych na lekcjach języka angielskiego” (str. 24). Do świetnych publikacji p. Agnieszki Kubś zaliczymy opublikowany w wydawanym  przez WODN w Piotrkowie Tryb. czasopiśmie „Forum nauczycielskie” Nr 91/93 artykuł „Gry w edukacji historycznej” (str.25) oraz opublikowany w wydawanym przez ODN w Poznaniu czasopiśmie „Uczyć lepiej” Nr 2-2020/2021 artykuł „Myśli dobre narysowane”. Nauczycielki czekają na opublikowanie ich wspólnie napisanego artykułu „Historia i język angielski nie takie odległe – narzędzie do kształcenia zdalnego przydatne na zajęciach zarówno języka angielskiego, historii jak i innych”, który został przyjęty do druku przez wydawane przez ŁCDNiKP czasopismo „Dobre praktyki”.