Sukces w Olimpiadzie Geograficznej

Julia Dyderska z klasy 3a awansowała do etapu wojewódzkiego Olimpiady Geograficznej. Według wcześniejszych ustaleń etap ten powinien się odbyć na początku lutego na Uniwersytecie Łódzkim,  ale z uwagi na pandemię komitety olimpiad przedmiotowych mogą zmienić termin i regulamin Olimpiady. Czekamy więc na wieści i życzymy Julii sukcesu! Tytuł finalisty lub laureata Olimpiady Geograficznej powoduje że nie trzeba przystępować do matury na poziomie rozszerzonym,  a otrzymuje się wynik 100% na świadectwie maturalnym.