Rozpoczęcie zajęć przygotowawczych do wyjazdu na staż zagraniczny do Drezna

Z początkiem listopada 2019r. uczestnicy projektu „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników” o nr 2018-1-PL01-KA102-048155 rozpoczęli zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na dwutygodniowy staż zawodowy do Drezna, które będą trwać do końca lutego 2020 roku.

W ramach działań przygotowawczych odbędą się następujące zajęcia:

• zajęcia językowe z języka angielskiego (język stażu), które mają na celu rozwijanie umiejętności komunikacji oraz poszerzenie zasobu słownictwa technicznego przydatnego podczas odbywania praktyk zawodowych prowadzone przez anglistkę p. Olgę Karasińską;
• zajęcia językowe z języka niemieckiego (język codziennej komunikacji), których celem będzie rozwijanie umiejętności porozumiewania się i radzenia sobie w codziennych sytuacjach prowadzone przez germanistkę p. Emilię Ławską;
• przygotowanie mentalne w ramach którego uczestnicy przygotują  się do umiejętnego radzenia sobie w sytuacji rozstania z bliskimi na czas wyjazdu oraz ze stresem w nowym środowisku, jak również udoskonalą umiejętność komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole wielokulturowym oraz wielonarodowościowym.  Zajęcia prowadzone będą przez pedagoga szkolnego p. Beatę Wysmułek oraz   p. Ilonę Bujacz;
• przygotowanie kulturowe mające na celu przybliżenie uczestnikom projektu realiów kulturowych Niemiec z uwzględnieniem takich zagadnień jak tradycje i obyczaje, kuchnia niemiecka, stereotypy, elementy geografii, turystyki i wiedzy o kulturze. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycielkę geografii p. Marzenę Klimę oraz germanistkę p. Emilię Ławską.

Uczestnicy projektu wyjadą na staż zawodowy do Niemiec w dwóch grupach  w następujących terminach: 

22.03.- 04.04.2020r. oraz  10.05.- 23.05.2020r.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”