Uroczyste zakończenie działań przygotowawczych do udziału w praktykach zagranicznych

Od  listopada 2019r. do początku marca 2020r. uczniowie trzeciej klasy technikum, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie, uczestniczyli w zajęciach przygotowujących ich do wyjazdu na staż zawodowy do Drezna.

W ramach tych działań odbyły się zajęcia językowe z języka angielskiego prowadzone przez panią Olgę Karasińską oraz z języka niemieckiego prowadzone przez panią Emilię Ławską. Niezbędne było również przygotowanie mentalne, za które odpowiadała pani Beata Wysmułek oraz pani Ilona Bujacz. Ostatnim punktem były zajęcia kulturowe prowadzone zarówno przez panią Marzenę Klimę, a także przez panią Emilię Ławską.

W dniu 06 marca 2020r. uczestnicy projektu  otrzymali z rąk dyrektora szkoły, pani Agnieszki Nagody-Gębicz dyplomy uczestnictwa w tych  zajęciach w ramach działań przygotowawczych do udziału w projekcie oraz rozmówki polsko-niemieckie, mające służyć jako wsparcie językowe w czasie pobytu w Niemczech. Przypomnijmy, że uczniowie wyjeżdżają na staż zawodowy do Niemiec w ramach realizacji projektu „ Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników” o nr 2018-1-PL01-KA102-048155, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Mobilności zaplanowane na rok szkolny 2019/2020 odbędą się w następujących terminach:

  1. 22.03. – 04.04.2020r.
  2. 10.05. – 23.05.2020r.