Zakończenie działań przygotowawczych przed wyjazdem na staż zawodowy do Drezna

W okresie  listopad 2019r. – marzec 2020r. uczniowie trzeciej klasy technikum, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie  „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników” o nr 2018-1-PL01-KA102-048155, uczestniczyli w zajęciach przygotowujących ich do wyjazdu na dwutygodniowy staż zawodowy do Drezna.

W ramach tych działań odbyły się zajęcia językowe z języka angielskiego prowadzone przez panią Olgę Karasińską oraz z języka niemieckiego prowadzone przez panią Emilię Ławską. Niezbędne było również przygotowanie mentalne, za które odpowiadała pani Beata Wysmułek oraz pani Ilona Bujacz. Ostatnim punktem były zajęcia kulturowe prowadzone zarówno przez panią Marzenę Klimę, a także przez panią Emilię Ławską.

Przypomnijmy, że uczestnicy projektu wyjadą na staż zawodowy do Niemiec w dwóch grupach  w następujących terminach: 22.03.- 04.04.2020r. oraz  10.05.- 23.05.2020r.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”