Najlepsze szkoły w Polsce są w Kleszczowie – ranking PERSPEKTYW 2021

TECHNIKUM – ZŁOTA SZKOŁA, LICEUM – SREBRNA SZKOŁA

27 stycznia 2021 r. uczestniczyliśmy w uroczystej gali finałowej Rankingu Perspektyw 2021, która odbyła się w tym roku w online. W tegorocznym XXIII Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Nasze szkoły uzyskały znakomite lokaty – Technikum to kolejny raz ZŁOTA SZKOŁA, Liceum to SREBRNA SZKOŁA. Technikum Nowoczesnych Technologii jest trzecim najlepszym technikum w Polsce.

https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-technikow?pageIndex=0&pageSize=50

Mapa z wynikiem rankingu wojewódzkiego

Zajęło także I miejsce w województwie łódzkim. https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-lodzki

Prezentacja nagrody - miejsce 2

Ogromny sukces to II miejsce w Polsce w rankingu maturalnym.

ZOBACZ: https://www.youtube.com/watch?v=TyikgrHpaPs

PRZECZYTAJ: https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-maturalny-technikow?pageIndex=0&pageSize=50

Liceum Ogólnokształcące znalazło się w gronie 50 najlepszych liceów w województwie łódzkim zajmując dobre 29 miejsce. https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-lodzki

Gratulujemy nauczycielom i absolwentom rocznika 2020 uzyskania znakomitych wyników.
Kryteria Rankingu Liceów 2021 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2021 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www.perspektywy.pl

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

ZAPRASZAMY DO LICEUM I TECHNIKUM W KLESZCZOWIE 🙂