III miejsce w Powiatowym Konkursie Geograficznym

W dniu 28 lutego 2021r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie zorganizowano XIII Powiatowy Konkurs Geograficzny „Mapa bez tajemnic”. Konkurs zorganizowano w ścisłym reżimie sanitarnym. Wydarzenie Patronatem Honorowym objęła Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr. Młodzież biorąca udział w konkursie musiała wykazać się między innymi znajomością map świata i Polski( rzeki, jeziora, góry, wyżyny, niziny, pustynie, państwa i ich stolice), interpretacją map tematycznych świata, map demograficznych, gospodarczych. Uczestnicy musieli wykazać się także umiejętnością rozwiązywania zadań z wykorzystaniem mapy topograficznej, analizą odwzorowań kartograficznych, konstrukcją i interpretacją profili hipsometrycznych oraz geologicznych.


W konkursie najlepsi okazali się:
I miejsce- Aleksandra Woszczyk z I LO im. W. Broniewskiego z Bełchatowa
II miejsce- Robert Wójtowicz z I LO im. W. Broniewskiego z Bełchatowa
III miejsce – Antoni Włodarczyk z TNT im. Jana Pawła II z Kleszczowa
Wyróżnienie – Julia Dyderska z LO im Jana Pawła II w Kleszczowie

Gratulujemy szczególnie Julce i Antkowi. Za Julkę zaś trzymamy kciuki w przyszłotygodniowym etapie wojewódzkim Olimpiady Geograficznej.

Laureaci konkursu z Panią Starostą Powiatu Bełchatowskiego - Dorotą Pędziwiatr.