Upowszechnianie rezultatów projektu PO WER

1 lutego 2021 r. odbyło się upowszechnienie projektu „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników” o nr 2018-1-PL01-KA102-048155, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

W podsumowaniu uczestniczyli organizatorzy, uczestnicy i zaproszeni goście okręgowych zawodów XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili goście:

  • Prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak- Prezes Łódzkiej Rady Federacji SNT- NOT w Łodzi , V-ce Przewodniczący Komitetu Okręgowego OWT w Łodzi,
  • Dr hab. inż. Ewa Korzeniewska prof. Politechniki Łódzkiej – członek Komitetu Głównego OWT w Warszawie, Członek Komitetu Okręgowego OWT w Łodzi Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej,
  • Dr hab. inż. Łukasz Szymański, prof. Politechniki Łódzkiej -Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej,
  • mgr Barbara Świetlik – Sekretarz Łódzkiego Komitetu Okręgowego OWT
  • mgr inż. Krzysztof Makowski – członek Komitetu Okręgowego OWT w Łodzi.
  • Kierownik Pracowni Edukacji Przedzawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, członek komisji zawodów okręgowych XLVII OWT
  • Dr inż. Piotr Zawadzki – Pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, członek komisji zawodów okręgowych XLVII OWT
  • mgr inż. Grzegorz Romaniak – Pracownik Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, członek komisji zawodów okręgowych XLVII OWT

oraz uczniowie – uczestnicy OWT ze szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego wraz ze swoimi nauczycielami –opiekunami.

Uczniowie klasy czwartej, którzy uczestniczyli w projekcie , odbyli dwutygodniowy staż w WBS w Dreźnie. Szkolili się w zakresie projektowania i konstruowania urządzeń z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych AutoCAD  oraz Inventor. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem uczestnicy projektu podzielili się z zebranymi w auli SOLPARKU podczas oficjalnego spotkania otwierającego okręgowe zawody XLVI OWT. Uczniowie: Mateusz Jenś i Krystian Nowak -  przybliżyli ideę projektu, jego poszczególne etapy i cele, przedstawili szczegóły związane    z realizacją programu stażu, opowiedzieli jak wykorzystują zdobyte umiejętności oraz przy pomocy prezentacji multimedialnej na przykładzie realizowanego projektu zaprezentowali swoją pracę podczas stażu. Opowiedzieli również o programie kulturalnym. Przedstawili  fotoreportaż o miejscach, które zwiedzili podczas pobytu w Niemczech. Mówili o podniesieniu swoich umiejętności językowych, wzroście pewności siebie, o niemieckiej tradycji, kulturze, zabytkach oraz o tym co zyskali dzięki temu doświadczeniu i jak w przyszłości zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać. Rozmowy na temat stażu, jego efektów odbywały się również w kuluarach, podczas przygotowanego na tę okoliczność poczęstunku i wystawy dokumentującej pobyt w Dreźnie.  Oczywiście wszystko odbyło z zachowaniem – obowiązującego w związku z sytuacją epidemiczną – reżimu sanitarnego.