Konferencja metodyczna: Aktywizacja uczniów na zdalnej lekcji języka niemieckiego i angielskiego

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie przy wsparciu Instytutu Goethego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego wszystkich szczebli nauczania na V bezpłatną konferencję metodyczną z cyklu: Efektywne nauczanie języków obcych, która odbędzie się 19 kwietnia 2021.

Aktywizacja uczniów na zdalnej lekcji języka niemieckiego i angielskiego

14.00 -14.10

Powitanie uczestników

14:10 -15:10

Lekcja odwrócona i inne pomysły na pracę asynchroniczną

mgr Agnieszka Czarczyk, nauczyciel i konsultant ds. języków obcych WODN w Piotrkowie Tryb.


15:20 – 16:50

Warsztaty metodyczne: Aktywizacja uczniów na zdalnej lekcji języka obcego

Sekcja niemiecka: mgr Adam Grodek, nauczyciel w ZSP w Kleszczowie, multiplikator programu DELFORT z ramienia Instytutu Goethego i Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Sekcja angielska: dr Anna Pałczyńska, nauczyciel w ZSP w Kleszczowie, adiunkt w AHE w Łodzi

16.50 – 17.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Lekcja odwrócona i inne pomysły na pracę asynchroniczną


Na warsztatach zajmiemy się następującymi kwestiami:

 • poznamy i wypróbujemy narzędzia które możemy wykorzystać w pracy asynchronicznej z uczniami na różnych poziomach np. edPuzzle, Flipgrid, wakelet, Vocaroo;

 • zastanowimy się do jakich zagadnień używać metody klasy odwróconej;

 • stworzymy bazę ćwiczeń do wykorzystania przez uczniów pomiędzy lekcjami synchronicznymi.


język warsztatów: polski

Warsztaty metodyczne: Aktywizacja uczniów na zdalnej lekcji języka niemieckiego

Na warsztatach zajmiemy się następującymi kwestiami:

 • zastanowimy się, jakie szanse stwarza lekcja zdalna;

 • wypróbujemy takie narzędzia internetowe jak Mindmap, Mentimeter, Memorize Now, Wheel Decide;

 • stworzymy (za kliknięciem myszki) w programie komputerowym ZARB następujące ćwiczenia: tabele

  z czasownikami, teksty z lukami, wyszukiwarka wyrazów, rozsypane zdanie, rozsypany tekst, krzyżówka, tekst wąż, tajemnicze pismo;

 • będziemy wykonywać zadania w grupach;

 • wykorzystamy tablicę interaktywną;

 • wykonamy przy komputerze ćwiczenia Energizer;

 • wypróbujemy sprawdzoną stronę internetową z DEUTSCHE WELLE, która doskonale uzupełnia podręcznik oraz sprawia, że lekcja będzie bardziej urozmaicona i efektywniejsza.


język warsztatów: niemiecki

link do zapisu: https://wodn.piotrkow.pl/kurs/274/efektywne-nauczanie- jezykow-obcych–lekcja-odwrocona-i-inne-pomysly-na-prace- asynchroniczna-aktywizacja-uczniow-na-lekcji-jezyka-niemieckiego

Na warsztatach zajmiemy się następującymi kwestiami:

 • zastanowimy się, czy i w jakim stopniu wykorzystujemy zasoby internetowe w edukacji zdalnej;

 • wypróbujemy takie narzędzia internetowe jak Mentimeter, Kahoot! Bookwidgets, Wheel Decide, genially, learningApps, wordwall, padlet, wizer.me i inne;

 • wypróbujemy sprawdzoną stronę internetową https://www.bbc.co.uk/learningenglish/, która doskonale uzupełnia podręcznik oraz sprawia, że lekcja będzie bardziej urozmaicona

i efektywniejsza.


język warsztatów: angielski


link do zapisu: https://wodn.piotrkow.pl/kurs/534/efektywne-nauczanie- jezykow-obcych–lekcja-odwrocona-i-inne-pomysly-na-prace- asynchroniczna-aktywizacja-uczniow-na-lekcji-jezyka-angielskiego