Mamy zwycięzców szkolnego konkursu „Gramatyka dla Kleszczyka”!

4 marca obchodziliśmy Dzień Gramatyki. Aby uczcić ten dzień zorganizowaliśmy dla chętnych uczniów z naszej szkoły konkurs gramatyczny pt. „Gramatyka dla Kleszczyka”.

Celem konkursu było rozpowszechnianie wiedzy z zakresu gramatyki języka angielskiego i niemieckiego wśród młodzieży oraz inspirowanie i rozwój zainteresowań językami obcymi. Odkrywaliśmy talenty oraz rozbudzaliśmy wśród młodzieży ambicję i wolę rywalizacji. Uczestnicy konkursu wykazali się znajomością zastosowania funkcji językowych oraz bardziej złożonych struktur leksykalnych i gramatycznych umożliwiających posługiwanie się językiem angielskim i niemieckim w sytuacjach życia codziennego.

Konkurs składał się z 2 części (projekt koszulki i test gramatyczny). Każdy uczeń wybierał jeden z dwóch języków: niemiecki lub angielski. Ich zadaniem w pierwszym etapie było zaprojektowaniegrafiki na koszulkę z motywem „geek” – zdanie z błędem/błędami gramatycznymi i jego/ich korekcję. W drugim etapie uczniowie rozwiązywali test gramatyczny.

Do konkursu przystąpiło 50 uczniów. 21 wybrało język niemiecki a 29 język angielski.

Na ostateczny wynik konkursu miał wpływ wynik z testu gramatycznego uzyskany przez ucznia oraz ocena pracy projektowej.

Wyniki konkursu:
Język angielski:

1.Wiktoria Zyrka, kl. 2bg
2. Martyna Kurzydlak, kl. 2ag
3. Olga Herczyk, kl 2bg, Daria Opak kl. 2ag

język niemiecki:
1. Aleksandra Gal kl.Ia
2. Łukasz Kasprzak kl. IImg
3. Otylia Turlejska kl. IImg

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Nagrody zostaną wręczone jak tylko wrócimy do szkoły. Oby jak najszybciej.

Made with Padlet