Uczniowie TNT w projekcie stypendialnym „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”

3 uczniów naszej szkoły  zakwalifikowało się do stypendium w ramach projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych  III edycja”,  realizowanego przez Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem Programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Projekt zakłada przyznanie stypendium w wysokości 3 tys. zł. tym, którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020, nie pobierali innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W gronie stypendystów, czyli uczniów z najlepszą średnią ocen z przedmiotów zawodowych w województwie łódzkim znaleźli się uczniowie z klasy IV t kształcący się w zawodzie technik mechatronik:  

  • Natasza Malik   
  • Tomasz Janich  
  • Oskar Siemieniuk  

Opiekunem stypendystów jest nauczyciel przedmiotów zawodowych p. Wojciech Rosiak 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.