Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie od 2017 roku rozpoczął realizacje programu „Szkoła promująca zdrowie”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie od 2017 roku rozpoczął realizacje programu „Szkoła promująca zdrowie”. Pierwszy rok to czas przygotowawczy dla placówki, w ramach tego programu nasza szkoła w sposób szczególny dbała o ZDROWIE (fizyczne, psychiczne i społeczne) oraz edukację zdrowotną, zarówno uczniów jak ich rodziców, nauczycieli i pracowników. Na terenie szkoły odbywało się mnóstwo akcji promujących zdrowie i działań o charakterze profilaktycznym.
Następnie zespół nauczycieli opracował ankietę, która posłużyła do postawienia diagnozy i opracowania planu działań zdrowotnych dla szkoły na rok szkolny 2017/2018. Z przeprowadzonych badań wynikało, iż uczniowie posiadają niski poziom wiedzy na temat zdrowego odżywiania lub nie jest ona rzetelna.
Dzięki działaniom podjętym przez zespół nauczycieli ds. edukacji zdrowotnej na terenie szkoły oraz szkoleniom cel główny, czyli podniesienie poziomu wiedzy został osiągnięty co pokazała ankieta ewaluacyjna oraz przeprowadzony konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu.
W związku z uzyskaniem pozytywnej oceny realizacji programu „Szkoły promującej zdrowie” w 2017 roku, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 otrzymał akces przynależności do „Sieci szkół promujących zdrowie” z rąk regionalnego konsultanta WODNu Pani Urszuli Szewczyk.