Uczniowie technikum zdali egzamin zawodowy na 100%

31 marca 2021 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ogłosiła wyniki egzaminów  potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Po raz kolejny z dumą możemy poinformować, że zdawalność egzaminu w naszym technikum wyniosła 100%.  

Do egzaminu, który został przeprowadzony w styczniu 2021 r. w kwalifikacji EE.21 (Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych) przystąpili wszyscy uczniowie klasy IV t kształcący się w zawodzie technik mechatronik i uzyskali wysokie wyniki: 

  • średni wynik części  pisemnej to – 87.83%,  
  • średnik wynik części praktycznej – 97 % ( w tym 15 na 29 uczniów uzyskało wynik 100%) 

Na takie wyniki złożyła się systematyczna praca zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz wytrwałość młodzieży w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu jakim jest zdobycie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu, czyli tytułu technika mechatronika. A ten, ponieważ posiadają już świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie zdobędą po ukończeniu szkoły.  

Wszystkim serdecznie gratulujemy!