Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne podczas zdalnego nauczania

Przypominamy, że w trakcie trwania nauki zdalnej szkoła prowadzi wsparcie dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez możliwość kontaktu ze specjalistami szkolnymi- pedagogami, psychologiem i doradcą zawodowym: stacjonarnie w szkole, za pomocą dziennika elektronicznego oraz za pomocą platformy Teams.  

Dodatkowo przypominamy o  całodobowej, bezpłatnej infolinii dla dzieci, młodzieży i rodziców uruchomionej na zlecenie MEN pod numerem telefonu 800 080 222, gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników w zakresie rozwiązywania problemów typu: depresja, agresja, cyberprzemoc, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczenia, zaburzenia odżywiania itp. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu www.liniadzieciom.pl (Link otwiera się w nowym oknie)

Godziny pracy specjalistów nasze szkoły poniżej:

Specjaliści poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
Psycholog szkolny 
p. Marzena Jakubowska – Brożyna 
11:30 – 15:15 8:00 – 12:30 8:20 – 11:40 9:50 – 15:00 10:45 – 16:00 
Pedagog szkolny 
p. Ilona Bujacz 
8:00 – 12:50 11:30 – 16:00 8:00 – 12:20 11:00 – 16:00 8:00 – 12:20 
Pedagog szkolny 
p. Beata Wysmułek 
15:00 – 16:00 9:00 – 13:00 11:00 – 15:00 9:00 – 11:00 – 
doradca zawodowy 
p. Renata Kina – Neumann 
– 12:55 – 16:00 11:30 – 16:00 9:00 – 10:50 8:00 – 10:40