O projekcie PO WER w Dzienniku Łódzkim

Skan artykułu w Dzienniku Łódzkim o projekcie PO WER realizowanym w szkole.