Stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla ucznia naszego technikum

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 545/21 z dnia 10 czerwca 2021 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2021 roku za znaczące osiągnięcia na polu nauki. Wśród nagrodzonych znalazł się tegoroczny absolwent naszego technikum – w zawodzie technik mechatronik – Tomasz Janich. Tomaszowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Ogłoszenie o przyznaniu stypendiów jest dostępne:
w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego;
na stronie internetowej Województwa Łódzkiego.