Uniwersytet zawsze otwarty

Uczniowie klasy II mg w ramach akcji „Uniwersytet zawsze otwarty”  uczestniczyli w spotkaniu z profesorem Markiem Majewskim, prodziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Łódzkim.  W trakcie spotkania poznali sposób organizacji studiów wyższych w Polsce oraz zasady przyjmowania kandydatów na wyższe uczelnie. Mieli również możliwość zapoznania się z wybranymi kierunkami kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ. 

Profesor Marek Majewski zwrócił szczególną uwagę na analizę danych oraz matematykę finansową i aktuarialną. Omówił również zasady studiowania informatyki. Scharakteryzował szczegółowo takie specjalności jak: sieci komputerowe i przetwarzanie danych, grafika komputerowa i projektowanie gier oraz computer science. Uczniowie 
w trakcie spotkania poznali również zasady studiowania w ramach programu ERASMUS na wybranych uczelniach zagranicznych.