Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów zaprasza i zachęca najwybitniejszych uczniów – mieszkańców gminy Kleszczów do udziału w „Plebiscycie Talent”

Przed złożeniem wniosku do Fundacji prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem nagradzania najwybitniejszych uczniów i studentów przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów – „PLEBISCYT TALENT”.

Termin składania wniosków: najpóźniej do dnia 30 czerwca br.

Regulamin oraz wniosek można pobrać wchodząc na stronę: https://frgk.pl/dokumenty-do-pobrania/ lub https://frgk.pl/programy-wsparcia/dofinansowanie-uczniow/

Dodatkowe informacje w sprawie Plebiscytu można również uzyskać telefonicznie, dzwoniąc pod nr: 44 731 46 36 lub 534 555 224.