Geograficzno – chemiczne warsztaty terenowe

We wtorek i środę (22 i 23.06) uczniowie klas 1a, 2a, 2ag i 2b brali udział w warsztatach terenowych niedaleko szkoły polegających na badaniu właściwości fizycznych i chemicznych gleb. Po wyznaczeniu GPS dokładnych współrzędnych miejsca obserwacji przeszliśmy do analizy gleb. Ustaliliśmy poziomy glebowe, wilgotność, skład granulometryczny gleby, oraz pH i właściwości sorpcyjne.