Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 o godz. 10.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas III i IV Liceum i Technikum, a o godzinie 10.30 dla uczniów klas I i II Liceum i Technikum. Pani dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz powitała przybyłych rodziców, nauczycieli, pracowników administracji, społeczność uczniowską Liceum i Technikum, a szczególnie uczniów klas pierwszych. W tym roku szkolnym w szkole łącznie będzie uczyło się 388 uczniów, w tym 88 uczniów klas pierwszych. Będą 4 klasy pierwsze :

  • Klasa I a – językowa, wychowawczyni pani Kinga Klimczyk
  • Klasa I b – medyczno-ratownicza, wychowawca pan Michał Szura
  • Klasa I t – zawód technik automatyk, wychowawczyni pani Anna Harciarek
  • Klasa I m – zawód technik mechatronik, wychowawczyni pani Marta Szataniak.

Pani Dyrektor podkreśliła, że kolejny raz ze względu na obowiązujący stan epidemii w kraju i na świecie spotykamy się w mniejszych grupach z podziałem na klasy, ale cieszymy się, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej możemy rozpocząć ten rok szkolny stacjonarnie.

Pani Dyrektor przedstawiła terminy ferii zimowych i zakończenia nauki oraz podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. W tym roku szkolnym będą realizowane programy wsparcia uczniów po długim okresie kształcenia na odległość, które obejmują działania związane ze zdrowiem (profilaktyka krótkowzroczności), poprawą kondycji fizycznej, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również z pomocą w opanowaniu i utrwaleniu materiału tzw. zajęcia wspomagające. Nowy rok szkolny to także czas rozpoczęcia nowych przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych. Jednym z nich jest ministerialny projekt „Poznaj Polskę” zachęcający do poznawania polskiej historii i miejsc ważnych dla naszej tożsamości narodowej.

Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła uczniom satysfakcji z nauki w naszej szkole. Dążenia do poszerzania wiedzy, do rozwijania własnych pasji oraz talentów, podkreślając, że zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycieli i wychowawców i z każdej szkolnej sytuacji, nawet z niepowodzeń należy wyciągać wnioski na przyszłość.

Nauczycielom Pani dyrektor życzyła wielu sukcesów pedagogicznych, a także radości i optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy, dziękując już dziś za trud wkładany w proces uczenia i wychowania.

Uroczystości prowadzili uczniowie klas IV: Sandra Aleksanderek i Kacper Kęsy.

Wszystkim życzymy spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2021/2022, z nadzieją że nauka stacjonarna będzie trwała nieprzerwanie do przyszłorocznych wakacji.

List wójta gminy kleszczów oraz przewodniczącej rady gminy kleszczów do dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników oświaty, uczniów oraz rodziców.