Gala XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej w Warszawie

W środę 22 września br., w Warszawskim Domu Technika NOT, w obecności zgromadzonego grona profesorskiego reprezentującego uczelnie i organizacje techniczne, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz szkół, odbyła się  gala XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Podczas uroczystości wręczono  laureatom dyplomy i nagrody.  

W gronie 17 najlepszych uczestników OWT znalazł się przedstawiciel naszej szkoły, uczeń klasy III m (technik mechatronik), SZYMON STRZELCZYK. Startując w roku szkolnym 2020/2021 w OWT w branży elektryczno-elektronicznej, uzyskał on I lokatę w ostatecznej klasyfikacji i otrzymał tytuł laureata . Opiekunem Szymona, który doprowadził go do sukcesu był pan Paweł Kelm. 

Szymonowi jeszcze raz gratulujemy i zachęcamy wszystkich uczniów zarówno z Technikum, jak i Liceum do udziału w kolejnej edycji Olimpiady. 

Dla wszystkich zainteresowanych przypomnijmy:

Gwarantowany indeks

Laureaci i finaliści zawodów III stopnia (centralnych) mają zagwarantowane przyjęcie na określone kierunki studiów, zgodne z uchwałami Senatów uczelni technicznych w Polsce, a uczniowie techników zwolnienie z pisemnego etapu egzaminu zawodowego. Wykaz zawodów, w których te uprawnienia obowiązują publikuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

W zawodach krajowych 2021 wzięła udział jedna uczennica i 38 uczniów, w tym 15 osób w grupie tematycznej elektryczno-elektronicznej i 24 osób w grupie mechaniczno-budowlanej. Zawody polegały na rozwiązaniu jednego z dwóch zaproponowanych zadań oraz problemu technicznego z wybranej grupy tematycznej.

Naukowe inspiracje

Interdyscyplinarną olimpiadę zorganizowała Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna oraz Wojskowa Akademia Techniczna. Organizatorami olimpiady z ramienia WAT są Wydział Elektroniki i Dział Nauki.

Olimpiada Wiedzy Technicznej ma na celu m.in.

  • przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu,
  • rozwijanie i kształtowane umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
  • odkrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
  • stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom warunków twórczej pracy z taką młodzieżą,
  • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.