Salon maturzystów

W dniach 17 i 27 września 2021r. uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w  15 edycji  Salonu Maturzystów Perspektywy 2021– corocznego wydarzenia, w którym to matura „spotyka się” ze studiami.  Podczas Mazowieckiego oraz Łódzkiego i Świętokrzyskiego Salonu uczniowie najstarszych klas LO i TNT uzyskali od ekspertów OKE wiedzę o egzaminie maturalnym 2022, a od uczelni z całej Polski – informacje o przyszłorocznej rekrutacji na studia. Oglądali wykłady: O egzaminie maturalnym 2022 – wykład Marcina Smolika, Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, Niezbędnik maturzysty 2022 – terminy, zasady, procedury, przedmioty obowiązkowe – omawiali eksperci OKE z Warszawy i Krakowa: polski, matematyka i język obcy; angielski, przedmiot dodatkowy: matematyka w rozszerzeniu oraz biologia. 

 Maturzyści z klas: IV t i IV m  oglądali wykłady poświęcone studiom matematycznym, w tym m.in.: Spór stary jak cywilizacja: królową nauki jest… fizyka, czy matematyka? Czy ten spór ma znaczenie przy wyborze kierunku studiów i uczelni technicznych? Ścieżki dla przyszłych Einsteinów: specjalizacje studentów kierunków ścisłych i perspektywy absolwentów. Bez matematycznych kompetencji nie startuj na kierunki ekonomiczne i na przykład, na socjologię! Poznaj kierunki, które bazują na cudownych i nieoczywistych zastosowaniach matematyki. Nie ma politechniki bez… matematyki. Czy możesz liczyć na uczelni na pomoc w dobrym starcie? (przedstawiciele uczelni i studenci o swoich matematycznych problemach na studiach). Indywidualne studia międzydziedzinowe – zalety programów uszytych na miarę specyficznych zainteresowań „ścisłowców”.  

Uczniowie LO natomiast uczestniczyli w wykładach poświęconych studiom medycznym, rolniczym i przyrodniczym w tym m.in.: Kierunek lekarski, albo… kierunek lekarski za rok?! O czym trzeba wiedzieć planując studia medyczne (rozmowy ze studentami i pracownikami nauki). Chcesz pomagać innym? Kierunki, które służą dobrej kondycji człowieka: psychologia, pedagogika, andragogika, logopedia, medyczne i „frontowe”: ratownictwo medyczne, położnictwo, pielęgniarstwo, a także współcześnie niezbędne: dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia. Świat flory i fauny, mikroorganizmów i makrosystemów… Jak wybrać dla siebie właściwą biologiczną ścieżkę na „wirusoodpornym” kierunku? Poznaj studia międzyobszarowe: nowe technologie na styku biologii, chemii i fizyki, medycyny. Każdy uczeń po zarejestrowaniu się otrzymał Informator dla Maturzystów 2022 w wersji e-book.