Uczestniczymy w 19 edycji programu Szkoła z Klasą

logo akcji szkoła z klasą

Z przyjemnością informujemy, że w tym roku szkolnym przystąpiliśmy do programu Szkoła z klasą. Projekt będzie realizowany przez panią dyrektor Agnieszkę Nagodę-Gębicz oraz nauczycieli: panią Annę Pałczyńską, panią Ewę Siedlarek i panią Agnieszkę Kubś.

W ramach projektu będziemy rozwijać warsztat pracy stosując urozmaicone metody, w tym: odwrócone nauczanie, design thinking oraz agile. Dzięki temu chcemy rozwijać wśród społeczności szkolnej poczucie sprawczości i odpowiedzialności za własny proces uczenia, umiejętność współpracy, pracy zespołowej i dbania o dobre relacje, krytyczne myślenia, kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów.

Już 16 września 2021 r. uczestniczyliśmy w Festiwalu Szkoły z Klasą online!, który był wstępną inspiracją do naszych działań w tym roku ?