XXI Dzień Papieski

Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego odbyły się 10 października 2020 r. Tradycyjnie już organizacją uroczystości zajęła się społeczność naszej szkoły, a w działaniach tych wsparł nas Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zakupując i rozprowadzając kremówki papieskie. Uroczystość rozpoczęła się wspólną Mszą św., podczas której nasi uczniowie: Magdalena Domagała, Marta Kuc, Aniela Wiła, Łukasz Durka czytali modlitwy i śpiewali psalmy.

Podczas nabożeństwa młodzież naszej szkoły: Sandra Aleksanderek, Maria Nagoda, Zofia Sujata, Zuzanna Stępczyńska, Oliwier Ołubek przedstawiła okolicznościowy montaż słowno – muzyczny zatytułowany „Jan Paweł II – Nie lękajcie się”.  Kolejnym punktem obchodów XXI Dnia Papieskiego było nagrodzenie laureatów konkursów: plastycznego i wiedzy o Janie Pawle II.

Dyrektor naszej szkoły pani Agnieszka Nagoda – Gębicz wraz radnymi Gminy Kleszczów panią Joanną Muskałą oraz panem Dariuszem Bujaczem, wręczyli nagrody i dyplomy. Następnie wszyscy udali się pod pomnik Jana Pawła II, gdzie przedstawiciele instytucji z terenu Gminy Kleszczów złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem Jana Pawła II. Wierni odśpiewali „Barkę” przy akompaniamencie kapeli. Ostatnim punktem uroczystości była degustacja kremówek papieskich.

Przy tej okazji można było obejrzeć konkursowe prace plastyczne wykonane przez najmłodszych mieszkańców gminy Kleszczów. W tym dniu, jak co roku w ramach Dnia Papieskiego  odbyła się zbiórka pieniędzy na stypendia, wypłacane uczniom przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.