Losy absolwentów

Badanie losów absolwentów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie realizujemy od wielu lat.  Dzięki temu mamy możliwość obserwowania, jakie uczelnie wybierają nasi byli wychowankowie, czy jest to kontynuacja edukacji zgodnie z profilem kształcenia LO i TNT. Opracowane wyniki pomagają nam przy uzupełnianiu oferty edukacyjnej.