Spotkania w ramach OTK

W dniach 18 – 22 października 2021 r. odbył się 13. Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK). Wyprawa na 3K: Kariera Kompetencje Kreatywność. Jest to coroczne wydarzenie zainicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem OTK jest wspieranie młodych ludzi w planowaniu dalszej edukacji, budowanie ścieżki kariery czy odkrywanie zasobów oraz talentów. Na cykl spotkań przygotowanych przez doradcę zawodowego zostali zaproszeni specjalni goście oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie.

Banner OTK

W dniu 18.10.2021 uczniowie klas 3b,3bg,4t i 4m uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy zaprezentowali specyfikę wykonywanego zawodu, a także omówili wymagania i zasady rekrutacji do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Spotkania były bardzo ciekawe, a uczniowie klas maturalnych z wielkim zaangażowaniem zadawali pytania dotyczące egzaminów do szkoły.

W środę 20.10.2021r. mieliśmy okazję poznać specyfikę zawodu lekarza. Na spotkanie zaprosiliśmy lekarza internistę i diabetologa panią dr Urszulę Bujacz-Jędrzejczak oraz młodzież LO z klas o profilu ratowniczo-medycznym. Celem spotkania było zaprezentowanie uczniom charakteru pracy lekarza. Pani Bujacz-Jędrzejczak w szczegółowy sposób omówiła jak wygląda praca internisty w POZ oraz kulisy pełnienia dyżurów w szpitalu. Mogliśmy też usłyszeć w jaki sposób kształtowała się jej ścieżka zawodowa. Spotkanie było bardzo interesujące, a uczniowie otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania.