ZĘBY NA LUX Program profilaktyki próchnicy

Logo projektu Zęby na LUX

Nasza szkoła przystąpiła do projektu ZĘBY NA LUX. Projekt będzie realizowany przez panią dyrektor Agnieszkę Nagodę-Gębicz oraz nauczycieli: panią Joannę Durkę i panią Agnieszkę Retkiewicz.

Głównym celem projektu jest edukacja zdrowotna – uświadamianie, iż dbanie o zęby i zdrowie jamy ustnej jest bardzo istotne dla zdrowia ogólnego oraz wysokiej jakości życia.

Cele szczegółowe projektu:

 • wzrost poziomu wiedzy na temat zasad prawidłowej higieny jamy ustnej oraz stylu życia sprzyjającego zdrowiu;
 • wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych poprzez realizację profilaktycznych badań stomatologicznych.

   W ramach realizacji projektu odbędą się badania stomatologiczne oraz warsztaty edukacyjne dla uczniów w zakresie profilaktyki próchnicy oraz stylu życia sprzyjającego zdrowiu. Będą one realizowane przez doświadczonych trenerów – lekarzy stomatologów, edukatorów zdrowotnych, specjalistów zdrowia publicznego i promocji zdrowia w formule interaktywnej, angażującej lekcji. Tematyka warsztatów jest zgodna z treściami nauczania przedmiotów takich jak edukacja dla bezpieczeństwa, biologia czy wychowanie fizyczne.

  Dodatkowo prowadzone będą interaktywne warsztaty edukacyjne, których program przedstawia się następująco:
 • zasady i sposoby higieny jamy ustnej, stosowanie odpowiednich przyborów i środków higieny jamy ustnej oraz opanowanie właściwej techniki czyszczenia zębów;
 • sposoby uzupełniania związków fluoru;
 • znaczenie systematycznych wizyt u lekarza dentysty dla zdrowia jamy ustnej;
 • zasady zdrowego odżywiania;
 • styl życia i zachowania zdrowotne, które wpływają na ograniczenie ryzyka próchnicy.

Projekt Zęby na Lux – program profilaktyki próchnicy realizowany jest w ramach programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn. Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży (nr POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20 – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

Cel szczegółowy POWER  (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój): Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej.