Opieka stomatologiczna

Przypominamy o możliwości korzystania z opieki stomatologicznej dla uczniów. Uprawnionymi do korzystania z w/w świadczeń są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie.

Szczegółowe informacje: Opieka stomatologiczna – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie (zspkleszczow.pl)