Wycieczka – KWB Bełchatów

17 listopada 2021 r. uczniowie klas patronackich II m, III m, III mg wraz z opiekunami panią dyrektor Agnieszką Nagoda-Gębicz, panem Dariuszem Wrąblem i panem Piotrem Szczepaniakiem, zwiedzili największą w Polsce kopalnię odkrywkową węgla brunatnego. Zwiedzanie kopalni rozpoczęło się od projekcji filmu przedstawiającego powstanie i rozwój kopalni. Następnie pojazdami MAN wyruszyliśmy w wycieczkę po wyrobiskach, gdzie zobaczyliśmy z bliska pracujące tam maszyny górnicze i podziwialiśmy odkrywkę Bełchatów. Cenne informacje o tym największym zakładzie pracy interesująco i profesjonalnie przekazywał nam pan Tomek za co serdecznie dziękujemy.