Realizujemy projekt „Szkoła z klasą” -wyzwanie pierwsze za nami!

Pierwsze wyzwanie w ramach projektu ”Szkoła z klasa” za nami! Pierwszy z trzech etapów projektu dotyczył metody odwróconej lekcji i polegał na przeprowadzeniu serii trzech lekcji z użyciem takiej metody pracy. 

W metodzie tej uczniowie zamiast pracy domowej otrzymują materiały wprowadzające do tematu, który będzie realizowany na następnych zajęciach. Dzięki zapoznaniu się z materiałem teoretycznym w domu uczniowie mogą na lekcji skoncentrować się na realizacji zadań związanych z tematem, na ćwiczeniu i praktycznym wykorzystaniu wiedzy.

P. Ewa Siedlarek i p. Anna Pałczyńska realizowały to projektowe wyzwanie w kl. 2a. Przed pierwszą lekcją uczniowie otrzymali linki do dwóch filmików na YouTube na temat znikającej wyspy Tuvalu. Podczas lekcji uczniowie czytali tekst na jej temat i odpowiadali na pytania do niego. Przed drugą lekcją dotyczącą słownictwa z tematu natura uczniowie otrzymali listę słówek z tłumaczeniem na język polski, link do listy słówek umieszczonych w aplikacji Quizlet, stworzoną w Learningapps grę memory oraz stworzoną w Blooket grę ze słownictwem. Tak przygotowani uczniowie podczas zajęć robili ćwiczenia leksykalne z podręcznika. Trzecia lekcja z serii trzech poświęcona była zrobieniu i opisaniu plakatu, który przestawiałby palący problem dzisiejszego świata. Uczniowie pracowali w grupach tworząc swoje dzieła, które można dziś podziwiać na terenie szkoły, po stronie L. Przed tymi ostatnimi lekcjami z metodą odwróconej lekcji uczniowie otrzymali filmik z platformy YouTube z opisanymi problemami świata współczesnego. 

P. Agnieszka Kubś realizowała pierwsze projektowe wyzwanie w kl. 4m. Jej podopieczni otrzymali dwie gry związane z pierwszym obywatelem w kraju, czyli prezydentowi III RP. Wiedzę przyswojoną przez uczniów w domu wykorzystywali na lekcji do rozwiązywania zadań poświęconych ocenie pozycji ustrojowej prezydenta RP w oparciu o materiały źródłowe. 

Już 1 grudnia rozpoczynamy drugie wyzwanie, tym razem zajmować będziemy się metodą Design Thinking.