Zajęcia na Politechnice Łódzkiej

Dzięki współpracy z Politechniką Łódzką uczniowie klas II m, II t oraz III m mieli możliwość poszerzenia swoich zainteresowań zawodowych poprzez aktywny udział w laboratoriach naukowych.  

Uczniowie klasy II m gościli w Instytucie Inżynierii Materiałowej, gdzie poznali materiały stosowane w inżynierii lądowej, nowoczesną technologię grafenu oraz spróbowali swoich sił w druku 3D.  

Uczniowie klasy II t odwiedzili Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn, gdzie mogli zobaczyć ramię pomiarowe, maszyny CNC do obróbki skrawaniem oraz poznać technologie skanowania 3D.   

Klasa III m udała się do Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji,  gdzie zaprezentowano test zrywania próbek stalowych. Uczniowie wzięli również udział w zajęciach w Laboratorium Biomechaniki oraz Laboratorium Wysokich Napięć.  

Zajęcia na Politechnice Łódzkiej były dla naszych uczniów ciekawym i cennym doświadczeniem podczas którego mogli zobaczyć i zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce.