Awans do etapu okręgowego XLVIII Olimpiady Historycznej

Uczeń klasy 3a, Maksym Gwadera awansował do etapu okręgowego XLVIII Olimpiady Historycznej.

Olimpiada posiada wieloletnią tradycję,  ponadto, organizatorzy stworzyli unikatową formę etapu szkolnego, na który składa się: przygotowanie pracy badawczej na jeden z zaproponowanych przez organizatora tematów wg tzw. specjalności, a następnie podejść do eliminacji ustnych, w którym uczeń jest zobowiązany wykazać się wiedzą z zakresu podstawy programowej historii na poziomie rozszerzonym oraz znajomością specjalności, z której uczeń tworzył pracę badawczą.

Logo olimpiada historyczna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to przedsięwzięcie o długoletniej tradycji i wysokiej renomie. Od 1974 r. organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Etap okręgowy odbędzie się w Łodzi, również w formule zmagań pisemnych i ustnych.

Maksymowi, życzmy awansu do etapu finałowego.