Nasza szkoła zawsze w gronie najlepszych! Gratulacje dla naszych absolwentów – Ogólnopolski Konkurs Technik – Absolwent 2021

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Główny w Warszawie zorganizowało XV EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe Technik-Absolwent – rok szkolny 2020/2021.

Celem konkursu „Technik Absolwent Roku” jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w środowisku szkolnym, w środowisku technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie / egzaminów zawodowych z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. Celem pośrednim konkursu jest możliwość tworzenia Szkolnych Kół SIMP przy Oddziałach Stowarzyszenia. Konkurs jest adresowany do uczniów i absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach branży mechanicznej i branżach pokrewnych.

Z wielką przyjemnością informujemy, że aż 8 absolwentów naszej szkoły zostało nagrodzonych i wyróżnionych na szczeblu ogólnopolskim. Są to: Tomasz Janich – III miejsce, Filip Szkudlarek – III miejsce. Wyróżnienia otrzymali: Maciej Wilk, Kamil Gębicz, Artur Kowalczyk, Adam Popiel, Bartosz Grzybowski, Adrian Chałupka. Poniżej przedstawiamy wyniki XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP 2021.

W związku z sytuacją epidemiczną nie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów. Po ich odbiór zapraszamy wyżej wymienionych absolwentów do szkoły.  

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów .